top left image
top right image
bottom left image
bottom right image


Collie Eye Anomaly
All my puppies are eye tested, with offical results, when they are delivered. My breeding dogs and bitches are tested again when they are adult. When two results are given the first is the puppy result and the second the adult result. i.e. mild CRD/clear. Most of my breeding dog and bitches are clear, some of them have had mild to medium CRD

CEA
Alla valpar ögonlyses med officiellt resultat före leverans. Avelshundarna lyses om när de är vuxna. När 2 resultat är angivna, är det första valpresultatet, det andra vuxenresultatet. T.ex. Lindr. CRD/u.a. De flesta av mina avelshundar har varit u.a. En del har haft lindrig-måttlig CRD.



Kennel Seamist has bred the most:
Working collies and
Swedish Show Champions

Kenneln har fött upp flest:
Bruksmeriterade collies
Svenska utställningschampions


Mental Test Results
In Sweden dogs are mental tested and the results are shown as a "spider diagram" either of the dog itself or an average of it´s offspring. The green circle in the middle is the average of the whole breed, the blue area is the dog´s or progenies test results. The greater the blue area is outside the green circle the greater is the dogs reaction and the smaller the blue area is inside the circle the smaller the reaction. Seamist kennel's spider diagram of mentality tests

Spiderdiagram

Semicat avk
Avkommespindel Seamist Spot-On
Seamist kennelspindel
Avkommespindel Hawkeire's Spirit O'Barksdale och Seamist Spot-on


AWARDS
Korning Diploma – Breeder
Korning Diploma – Bitch(own breeding)
Swedish Collie Clubs Honour Award for Exemplary Breeding
Swedish Kennel Clubs Breeder Prize for Working Dogs
Kennel Newlook Challanger Prize for the most working dog trial winners at The Swedish Collie National Championships.
Hamilton Plaketten – The Swedish Kennel Clubs most prestigous award to breeders.

Utmärkelser
Korningsdiplom Tik (egen uppfödning).
Korningsdiplom Uppfödare.
Svenska Collieklubbens Hederspris för Föredömligt Avelsarbete.
Svenska Kennelklubbens Bruksuppfödarepris.
Kennel Newlook´s Vandringspris Challengerbucklan (flest vinnare på bruksproven på Collie-SM.
Hamiltonplaketten, Svenska Kennelklubbens förnämsta utmärkelse för uppfödare.