top left image
top right image
bottom left image
bottom right image
Sasha MT
Socialitet

Socialitet

Samarbete TL

Samarbete TL

sasha-gap_redigerad-1

sasha-gap_redigerad-1

Samarbete

Samarbete

Förföljande

Förföljande

Figurraden, flockkänsla

Figurraden, flockkänsla

Socialt samspel

Socialt samspel

Soc. sam.

Soc. sam.

Överraskning

Överraskning

En sån gosse!

En sån gosse!

Lyft inte på benet!

Lyft inte på benet!

Skrammel

Skrammel

Lyft inte på benet här heller!

Lyft inte på benet här heller!