top left image
top right image
bottom left image
bottom right image

Kennel Seamist >30 years

When I was a teenager my family purchase a collie-"Mic". To train animals was my great interest ,but Mic thought life was to eat and sleep.
A few years later I went over to England to be a kennelmaid for Mrs.Chatfield at Kennel Dunsinane.When I returned home I had a 5 month old puppy with me, she was the direct opposite to Mic. She had a real taste for work and a will to please, which were above the average. But she never got used to life outside a kennel and was too insecure to be competition dog.
After two further summers in England I came home with a "two year old dog,who I saved from a not so perfect life with a couple of pensioners. He was a solid dog, but he didn´t think training was much fun. Even when he had a couple of bangers thrown at him he was not afraid. His father was Ch.Defender of Dunsinane and his grandfather Ch. Mywicks Meadow Lancer – 2 very famous stud dogs in the1950´s. That says a lot about the stability in the collies at that point in time.

I started to understand that there was a genetic background to mentality among dogs that wasn´t easy to influence.

In 1967 I moved to England. I missed my dogs so I asked Mrs.Chatfield to borrow a dog and that´s when I met my dream collie – Moon Fantasy of Dunsinane "Fancy", but she wasn´t for sale. Until two years later when I returned to Sweden she was able to follow with me. She was then 3 years old and united strong nerves with a will to please and object intrest which were way above those I had met in collies.This is despite the fact that she was a kennel dog with no experience of the outside world.

När jag var tonåring skaffade familjen en collie. Att träna djur var mitt stora intresse. "Mic" tyckte betydligt bättre om att äta och sova.
Några år senare åkte jag till England och var kennelflicka hos Mrs Chatfield, kennel Dunsinane. Med mig hem hade jag en femmånaders valp. Hon var Mics raka motsats, med en arbetslust och samarbetsvilja som var enorm. Hon vande sig aldrig vid livet utanför kenneln och var för osäker för att bli tävlingshund.

Efter ytterligare två somrar i England kom jag hem med en 2-årig hane, som jag räddade från ett torftigt liv hos ett pensionärspar. En mycket nervstabil hane trots sin bakgrund, men han tyckte inte heller att träning var roligt. Trots att ungdomar kastade 2 smällare på honom förblev han skottfast. Han var e. Ch. Defender of Dunsinane, hans morfar var Ch. Mywicks Meadow Lancer. 2 mycket berömda avelshanar, båda födda på 50-talet. Det säger något om nervstabiliteten hos en del collies på den tiden.

Jag började alltmer förstå att det fanns en genetisk bakgrund till mentaliteten hos hundarna, som det inte var så lätt att påverka.

1967 flyttade jag till England. Jag saknade mina hundar och ringde Mrs Chatfield och frågade om jag fick låna en hund. Där träffade jag mina drömmars collie. Moon Fantasy of Dunsinane "Fancy". Hon var inte till salu, men två år senare när jag återvände till Sverige fick jag köpa henne. Fancy var då 3 år. Hon förenade nervstabilitet med samarbetsvilja och föremålsintresse jag inte tidigare mött i rasen. Detta trots att hon varit kennelhund och inte blivit varken miljötränad eller mentalt stimulerad.


Moon Fantasy of Dunsinane
Moon Fantasy of Dunsinane
(Prospecthill Rustler of Rokeby-Bririch Silver Charm of Rokeby)

I saw directly that it would be impossible to find another dog like Fancy – so this was my motivation to have pups by her – and there started my intrest for breeding. Fancy had a litter 1972 – when Int.Nord.Ch.Korad Seamist Silver-So-Sweet "Candy" was born – who is still the most allround qualified collie in Sweden. She was awarded a diploma for 7 mental tested progency – which is very unusual. She was advanced to elite class in Search. At last I had a dog who loved to train – we started to compete in the spring and already by the autumn she had advanced to elite class.
In 1973 I took the name SEAMIST as my kennel name – my husband is a seaman and we live by the sea.
Seamist Liquorice Candy "Liza" (owner:-Ionie and Alf Oskarson, Kennel Mosstrooper) Silver-So-Sweet´s daughter was born 1974. Liza had great will to work. She was Korad and competed in elite class search. I had the privilege to use her twice for breeding. I kept to myself a bitch out of both litters which I outcrossed so as to begin to linebreed.

Jag insåg att det skulle bli svårt att köpa en ny hund som liknade Fancy, det var drivkraften att ta valpar på henne. Så startade mitt intresse för avel. Fancy fick en kull 1972. Då föddes Int.Nord.Ch. Korad, Seamist Silver-So Sweet "Candy", som fortfarande är den högst allroundmeriterade collien. Hon erhöll som första collie korningsdiplom, 7 godkända avkommor på mentaltest. Hon blev uppflyttad till elitklass sök. Äntligen hade jag fått en hund som älskade träning. Vi tävlade i appell och lägre klass på våren. På hösten blev vi uppflyttade till elitklass! 1973 tog jag kennelnamnet Seamist. Anknytningen till havet var giftermål med en sjöman och vi bodde i ett hus med havsutsikt.
Silver-So-Sweet fick en dotter -74, Liquorice Candy, ägare Ionie o. Alf Oskarson, kennel Mosstrooper. "Liza" hade enorm arbetsvilja. Hon blev Korad, tävlade elit sök. Jag hade förmånen att få använda henne 2 gånger i avel. Jag sparade en tik ur vardera kullen. Jag utavlade på båda dessa tikar, för att så småningom försiktigt linjeavla.


Int. Nord.Ch. Seamist Silver-So-Sweet
Int.Nord.Ch. Korad, Seamist Silver-So-Sweet
(Int.N.Ch. Knight Watchman of Rokeby- Moon Fantasy of Dunsinane)

I 1976 imported a sable bitch from England – N.U.Ch.Johrenda Secret Gift. She was the mother of two International Champions – Seamist Summer Storm and Seamist Symphony In Gold.

1976 importerade jag en sobeltik från England, N.U.Ch. Johrenda Secret Gift. Hon blev mor till 2 Int. Champions. Summer Storm och Symphony In Gold.

Int.N.Ch. Seamist Summer Storm
Int.N.Ch. Seamist Summer Storm
(Int.Ch. Rokeby Range Finder-N.Ch. Johrenda Secret Gift)

Int.Ch. Seamist Symphony In Gold
Int.N.Ch. Seamist Symphony IN Gold
(N.Ch. Sandiacre Spy Trap-N.Ch. Johrenda Secret Gift)

One of the "Liza daughters" produced with Summer Storm, Seamist Sailor´s Sweetheart. She in turn was mated with Finnish owned English import Int.N.FIN.Ch. Antoc Gary Glitter.

Den ena "Lizadottern" producerade med Summer Storm, Sailor´s Sweetheart. Hon i sin tur parades med finskägda eng. imp. Int.N.FIN.U.Ch. Antoc Gary Glitter.

seamistcollies.com
Seamist Sailors Sweetheart
(Int.N.Ch. Seamist Summer Storm-Seamist Say It With A Smile)

From that litter I kept the dog S.U.Ch.Seamist Stray Cat. He became father to two working dog champions and grandfather to two, including one smooth. Many of his children and grandchildren have taken part in working dog elite class trials in spite of the fact that he was used sparingly in breeding. His litter brother S.N.U.Ch.Seamist Steely Dan has left very highly merited offspring in both the show ring and the trial field.

Jag behöll hanen S.U.Ch. Stray Cat. Han blev far till 2 Brukschampions och farfar till 2, därav ett korthår. Flera av hans barn och barnbarn har tävlat i elitklass på bruksprov, trots att han användes sparsamt i avel. Hans bror S.N.U.Ch. Steely Dan har lämnat högt meriterad avkomma både på utställningar och bruksprov.

S.U.Ch. Seamist Stray Cat
S.Ch. Seamist Stray Cat
(Int. FIN. N.Ch. Antoc Gary Glitter-Seamist Sailors Sweetheart)

Another "Liza daughter" Seamist Suger Frosting had with S.U.Ch. S.B.Ch .S.L.Ch.Speedlines Black Pepper, S.U.Ch.Seamist Shining Diamond. She advanced up to elite class tracking before she was 2 years old.

Den andra "Lizadottern" Suger Frosting, (4 cert, 2 CACIB) fick med S.U.Ch. S.B.Ch. S.L.Ch. Speedlines Black Pepper, S.U.Ch. Shining Diamond. Hon blev uppflyttad till elitklass spår före 2 års ålder.


S.U.Ch. Seamist Shining Diamond
S.Ch. Seamist Shining Diamond
(S.B.Ch. S.U.Ch. S.L.Ch. Speedlines Black Pepper-Seamist Sugar Frosting)

Now was the time to line breed on my bitch line. Stray Cat was mated with Shining Diamond – the result was four puppies. I kept the tricolour bitch Seamist Semicat. She became S.B.Ch. S.U.Ch. plus many other honours. Her brother Seamist Sweeper Cat is the father ,amongst others to the smooth S.B.Ch. S.U.Ch. Korad, Gemdales Careless Charlie.

Nu var det dags att linjeavla på min tiklinje. Stray Cat med Shining Diamond. Det blev 4 valpar. Jag behöll en trefärgad tikvalp, Semicat. Hon blev S.B.Ch. S.U.Ch. godkänd i elitklass spår vid drygt 2 års ålder + många andra utmärkelser. Hennes bror Sweeper Cat, godkänd i elitklass sök, är bl.a. far till korthåret S.B.Ch. S.U.Ch. Korad, Gemdales Careless Charlie.

S.B.Ch. S.U.Ch. Seamist Semicat
S.B.Ch. S.U.Ch. Seamist Semicat
(S.Ch. Seamist Stray Cat-S.Ch. Seamist Shining Diamond)

Semicat avk


The border to Finland had been closed for some years because of rabies, but it was now open again, so I started to look in that direction. A dog that impressed me greatly was Multi.Ch. Nittykasteen Sensaatio, but because of his age I used two of his sons.

I kept from Jahkkas Icebreaker daughter Korad, Seamist Solitude. Her sister Seamist Sinfonia is approved in upper class tracking and their brother Seamist Spartacus is approved in elite class search and upper class tracking.

From the litter with S.FIN.Ch. Zinnias The Original I kept Seamist Spot-On. She was advanced to upper class tracking when she was only 20 months old, she also has two C.C.´s and one CACIB from the show ring. Her brothers Seamist Strongheart has advanced to lower class tracking and her brother Seamist Spitfire to upper class search.
The dogs from those two litters I have had from Semicat are still young and not yet fully merited.

In Finland I saw two USA imports that impressed me a lot. Both were from Barksdale Kennel and owned by Kennel Snowpaw. Because the elder was drawing his old age pension I used the younger FIN.Ch. Hawkeire´s Spirit O´Barksdale on both my Semicat daughters. I have kept from there the bitch puppy Seamist Snowstar, who is a daughter to Spot-On.

Gränsen till Finland hade varit stängd under flera år för införsel av hund. När den nu åter öppnades, vändes mina blickar ditåt när jag tittade efter en lämplig partner till Semicat. En hane som gjorde mycket starkt intryck på mig var Multi Ch. Nittykasteen Sensaatio. P.g.a. hans höga ålder använde jag 2 av hans söner.

Med Jahkkas Icebreaker behöll jag dottern Korad Solitude. Hennes syster Sinfonia är godkänd i högre klass spår. Brodern Spartacus är godkänd i elitklass sök, godkänd i högre klass spår, cert och BIR på utställning.

I kullen med S.FIN.Ch. Zinnias The Original behöll jag Spot-On. Hon blev uppflyttad till högre klass spår vid 20 mån. med 517 poäng. 2 cert, 1 CACIB på utställning. Hennes bröder Strongheart är uppflyttad till lägre klass spår och Spitfire uppflyttad till högre klass sök.
Hundarna i de 2 kullarna undan Semicat är fortfarande unga och inte färdigmeriterade.

I Finland såg jag 2 USA importer som imponerade mycket på mig. Båda från kennel Barksdale, ägda av kennel Snowpaw. Eftersom den äldre är pensionär använde jag den yngre FIN.Ch. Hawkeire´s Spirit O`Barksdale på båda mina Semicat döttrar. Jag har behållit tikvalpen Snowstar, som är dotter till Spot-On.